Assuan
Der 1. Katarakt des Nils

Aufnahme: Gesamtansicht
Albuminabzug
Photo Sebah
Nr. 96

Beschriftungen:
Auf dem Photo:
No. 96 _ Cataracte d' Assouan Vue generale. P. Sebah phot:
Auf dem Karton keine Beschriftungen