PalmyraPalmyra, Grosse Kolonnade

Albuminabzug
Photo Bonfils
Nr. 395

Beschriftungen:
Auf dem Photo:
Bonfils 15
Nr. 395 - Palmyre. Grand colonnade de 1500 metres de long - Syrie. Bonfils
Palmyre. Grand colonnade de 1500 metres de long - [Syrie]
Auf dem Karton VS:
Ksts. II 1488
B. As. 59
58
Stempel "Kunstsammlung Erlangen"